TKKF Chemik Puławy

Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej

Ognisko "Chemik" - Puławy

http://tkkfchemik.pl
Sponsorem Ogniska TKKF "Chemik" są Zakłady Azotowe "Puławy" SA w Puławach - www.zapulawy.pl
Ognisko TKKF "Chemik"
Sport i rekreacja
Sekcje

Towarzystwo Krzewienia Kutury fizycznej

Stowarzyszenie założone w 1957r., zrzeszające terenowe i środowiskowe ogniska poprzez dzielnicowe, miejskie i wojewódzkie jednostki. Pierwsze statutowe ogniska TKKF powstały na w 1957r. w Zamościu i Trzebnicy. Celem TKKF od początku jego działalności było upowszechnienie rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej, prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności psychofizycznej ludzi. Od początku swej działalności TKKF był inicjatorem i realizatorem wielu rekreacyjno-sportowych form ruchowych, jak np. gimnastyki przy muzyce, kulturystyki, wschodnich sportów walki, gier sportowych, kometki, sportów zimowych i wodnych, spartakiad zakładowych i osiedlowych, zlotów, pokazów itp. TKKF przyczynił się do powstania nowych związków sportowych, np. w badmintonie, kulturystyce, karate, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Główną domeną i wiodącym hasłem działalności TKKF od 42 lat jego istnienia jest "sport dla wszystkich". Odgrywa on w polityce społecznej wielu państw kluczową rolę. Ma bowiem duży wpływ na przeciwdziałanie degradacji zdrowotnej i społecznej, podkreśla konieczność działań umożliwiających powszechny dostęp wszystkich grup społecznych do różnych form kultury fizycznej, potrzebę edukacji prosportowej i prozdrowotnej, propagowania osobistych wzorców osobistej kultury fizycznej w dążeniu do wysokiej jakości życia. Tak postrzegany jest sport dla wszystkich w krajach Unii Europejskiej oraz w międzynarodowych organizacjach sportowych. Naczelnym celem, co wyraźnie zaakceptowano na ostatnim XII Krajowym Zjeździe Delegatów TKKF, jest kontynuowanie akcji zwiększania aktywności fizycznej naszego społeczeństwa poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i aktywnych postaw wobec osobistej kultury fizycznej, dbania o silne i sprawne ciało.

Ostatni zjazd TKKF przyjął za priorytetowe programy na najbliższy okres czasu akcje "Sport dla wszystkich dzieci" i "Sport w rodzinie". Ten pierwszy program będzie realizowany przez tworzenie warunków do sportowego spędzania wolnego czasu od nauki przez organizowanie m.in.:

  • Masowych imprez sportowych, turystycznych i integracyjnych, które będą promowały różnorodne dyscypliny sportowe, tzw. "mini formy", a także turystykę i ekologię
  • pozalekcyjne zajęcia sportowo-rekreacyjne
  • sportowe wakacje w formie obozów sportowych
  • współzawodnictwo i sportową rywalizację dzieci i młodzieży nie objętej specjalistycznym szkoleniem w lekkoatletyce, piłce nożnej i koszykowej
  • różne masowe akcje, jak np. "Kosz w każdym osiedlu"
  • promocję gier rekreacyjnych i sportowych

Akcja "Sport w rodzinie" obejmuje m.in. takie, sprawdzone już formy, jak:

  • promocyjne wczasy rekreacyjno-sportowe i profilaktyczno-zdrowotne dla rodzin w ośrodkach TKKF
  • amatorskie zawody rodzinne w tzw. sportach całego życia
  • aktywna turystyka rodzinna

Atrakcyjny program TKKF wychodzący naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom społeczeństwa, który promuje sportowy styl życia, na pewno przyczyni się do rozwoju organizacyjnego Towarzystwa, zwiększenia liczby jego członków i ognisk oraz klubów, stałych zespołów ćwiczebnych.

Aktualne dane statystyczne i organizacyjne przedstawiają się optymistycznie w aspekcie coraz bardziej dynamicznego rozwoju powszechności kultury fizycznej i przekonywania się naszego społeczeństwa do hołdowania stylowi życia w zdrowiu i sprawności. W roku 1998 działało już ponad 1300 ognisk TKKF, które skupiały około 170 tysięcy osób systematycznie uprawiających różne formy rekreacyjno-sportowe.

W ogniskach tych działa ponad 9000 zespołów i sekcji, w których ćwiczy ponad 200 tysięcy osób obu płci i różnego wieku. Same ogniska TKKF przeprowadzają rocznie około 22 tysięcy imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem ponad 3.5 miliona uczestników.

Źródło: Henryk Jasiak, Andrzeja Jotan - "Leksykon sportu dla wszystkich"

Na skróty

Katalog główny: Ognisko Chemik, władze ogniska, kontakty, 40 lat, Sponsor, TKKF, linki, sekcja brydża sportowego, sekcja siatkówki, sekcja piłki nożnej, sekcja rowerowo-turystyczna, sekcja biegowa, OSPA
Galeria: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 1999-2003
Imprezy biegowe: 2008, 2007, 2006, 2005
Brydż: 2008/2009, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005, 2003/2004, 2002/2003, 2001/2002, 2000/2001, 1999/2000
Turnieje siatkówki: 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000
Siatkówka ligowa: 2009/2010, 2008/2009, 2007/2008, 2006/2007, 2005/2006, 2004/2005,
Spartakiada Zakładowa: 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000
Inne imprezy: 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000